Tietosuojaseloste

Päivitetty 29.11.2018.
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen tietosuojaseloste.

Tämä tietosuojaseloste koskee ARTo-taidelainaamon ja -myymälän asiakasrekisteriä sekä ARTon uutiskirjeen vastaanottajista koostuvaa rekisteriä.

Rekisterinpitäjä
Oulun Taiteilijaseura 63 ry.
Tietosuoja-asioista vastaa toiminnanjohtaja Satu Alajoki.

Näitä henkilötietoja säilytämme

 • Asiakkaan etu- ja sukunimi
 • Henkilötunnus (lainasopimuksen yhteydessä)
 • Sähköposti
 • Puhelinnumero
 • Osoite

Tietojen säilyttämisen perusteet

 • Olet asioinut Galleria 5:ssä tai ARTo taidelainaamo-myymälässä ja tarvitsemme tietoja asiakasviestintään, henkilöllisyytesi luotettavaan todentamiseen,  laskuttamiseen tai sopimuksen täytäntöönpanoon
 • Olet tilannut ARTon uutiskirjeen
 • Olemme ajatelleet, että saattaisit olla kiinnostunut uutiskirjeidemme sisällöstä ja näyttelykutsuista

Yksityishenkilöitä pyydämme aina  suostumuksen sähköpostimarkkinointiin, emmekä lähetä sähköposteja ilman lupaa. Yrityksen ja järjestön edustajilta lisääminen listalle ei edellytä etukäteissuostumusta. Uutiskirjelistalta on kuitenkin aina mahdollista poistua.

Henkilötietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille
Emme koskaan luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille markkinointitarkoituksiin.

Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanien palvelimille, jotta voimme tarjota palveluitamme parhaalla mahdollisella tavalla. Yhteistyökumppanimme käsittelevät tietoja ainoastaan yhteistyösuhteen ylläpitämiseen Oulun taiteilijaseura -63 ry:n kanssa teknisten rajapintojen kautta.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Voimme käyttää henkilötietojesi käsittelyssä palveluntarjoajia, joilla voi olla pääsy henkilötietoihisi EU-/ETA-alueen ulkopuolelta, kuten Yhdysvalloista. Huolehdimme siirtojen asianmukaisesta ja lainmukaisesta toteuttamisesta henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Siirrämme kaikissa tilanteissa henkilötietojasi EU-/ETA-alueen ulkopuolelle ainoastaan jollakin alla mainitulla, lainmukaisella perusteella:

 • Euroopan komissio on päättänyt, että kyseisessä vastaanottajamaassa on varmistettu riittävä tietosuojan taso;
 • henkilötietojesi siirtämiselle EU-/ETA-alueen ulkopuolelle on olemassa muu lainmukainen peruste, kuten Yhdysvaltojen osalta Euroopan komission hyväksymä Privacy Shield-järjestely.

Rekisterin suojaus ja henkilötietojen säilytysaika
Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijämme, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä tietoja. Järjestelmät on suojattu salasanoin ja palomuurein. Tietokoneilta siirretään lukitussa tilassa säilytettävälle ulkoiselle kovalevylle henkilötietoja sisältävät asiakirjat, mikäli ne eivät ole säännöllisessä käytössä. Ko. asiakirjoja ovat esimerkiksi edellisvuosien kauppakirjat ja lainaussopimukset. Paperiset dokumentit säilytetään niin ikään lukitussa tilassa, mikäli niitä ei käytetä toistuvasti. Näihin pääsevät käsiksi vain työntekijät.

Arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi huolehdimme sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Oikaisemme tai hävitämme tällaiset tiedot viipymättä.

Rekisteröidyn tietosuojaan liittyvät oikeudet
Rekisteröitynä sinulla on oikeuksia Oulun taiteilijaseura -63 ry:n hallussa oleviin henkilötietoihin liittyen.

A) Oikeus nähdä hallussamme olevat henkilötiedot.

B) Oikeus pyytää korjausta virheellisiin tai puutteellisiin tietoihin.Jos tiedot ovat virheellisiä tai puutteellisia, sinulla on oikeus pyytää tietojen korjaamista, ellei lainsäädäntö sitä rajoita.

C) Oikeus pyytää tietojen poistamista.Sinulla on oikeus pyytää tietojesi poistamista seuraavissa tapauksissa:

 • Peruutat suostumuksesi tietojen käsittelyyn eikä käsittelylle ole muuta perusteltua syytä.
 • Vastustat tietojen käsittelyä eikä käsittelyn jatkamiselle ole mitään hyväksyttävää syytä.
 • Vastustat tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksissa.
 • Tietojen käsittely on lainvastaista.
 • Kyse on alaikäisen henkilötiedoista

Voimassaolevan lainsäädännön vuoksi meillä on tietyissä tapauksissa velvollisuus säilyttää henkilötietojasi myös asiakassuhteen päättymisen jälkeen, jos tietojen käsittely on tarpeen lakiin perustuvien velvoitteiden noudattamiseksi.

D) Oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä. Jos olet eri mieltä rekisteröimiemme tietojen oikeellisuudesta tai lainmukaisuudesta, sinulla on oikeus rajoittaa tietojesi käsittelyä vain niiden säilyttämiseen. Rajoitus pätee niin kauan, kunnes tietojen oikeellisuus on varmistettu ja on voitu tarkistaa, että käsittelyperusteet ovat oikeat.

E) Oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin

F) Oikeus tietojen siirrettävyyteen

Sinulla on oikeus saada meille antamasi henkilötiedot koneellisesti luettavassa muodossa. Tämä oikeus koskee henkilötietoja, joita on käsitelty ainoastaan automaattisesti ja suostumuksen tai sopimuksen täytäntöön panemisen perusteella.

Jos haluat käyttää yllä lueteltuja oikeuksiasi, pyynnöt arvioidaan tilanne- ja tapauskohtaisesti. Huomioithan, että voimme myös säilyttää ja käyttää tietojasi, jos se on tarpeen lainsäädännön velvoitteiden noudattamiseksi, riita-asioiden ratkaisemiseksi tai sopimusten täytäntöön panemiseksi. Voimme myös pyytää sinulta lisätietoja tai varmistamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä.

Yhteydenotto Oulun Taiteilijaseura -63 ry:n tietosuojaan liittyen
Jos sinulla on kysyttävää tietosuojaselosteesta tai haluat käyttää oikeuksiasi rekisteröitynä, voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostilla
[email protected]

Vastaamme pyyntöihin ilman aiheetonta viivytystä, mutta viimeistään 1 kk sisällä pyynnön esittämisestä.